COSMOTİX ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

(1) Merkez Ofisi Esentepe Mahallesi  2953. Sok, Küçüksanayi sitesi, 11. Blok No 46 Sultangazi İstanbul adresinde bulunan Yeşil Ilgaz Kozmetik Limited Şirketi (“Cosmotix”);

 

(2) www.cosmotix.com.tr adresindeki internet sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Yeşil Ilgaz Kozmetik A.Ş.’nin sahip olduğu www. Cosmotix.com.tr adresindeki Cosmotix Web Sitesinin genel kullanım şartları, site kuralları ve tarafların yasal sorumluluklarının belirlenmesidir.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Üye, www. Cosmotix.com.tr adresinde ki Cosmotix Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Cosmotix’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. Üye, Cosmotix Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Cosmotix tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini, tüm şart ve üyelik kurallarını anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası, elektronik posta, adres vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi durumlarda Cosmotix’in sorumlu olmayacağını ve Cosmotix Web Sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin Cosmotix tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Üye, Cosmotix tarafından Cosmotix Web Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Cosmotix Web Sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

 

5. Üye, kampanya, indirim vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine telefon, SMS, e-mail vb. kanallardan erişilmesini ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. [Üye, Kadınshop tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa +90 212 667 44 96 numaralı Cosmotix iletişim hattını arayıp bildirimde bulunabilir veya kendisine gönderilen elektronik postaya “İPTAL” yazarak yanıt verebilir. Üye tarafından yapılan “İPTAL” bildirinin ardından 3 (üç) iş günü içerisinde üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

 

6. Cosmotix, Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgilerin güvenli, ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek tüm zararlardan Üye sorumludur.

 

7. işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen hükümler doğrultusunda Üye kişisel verilerinin toplanabilir, işlenebilir ve kendisiyle iletişime geçilebilmek amacıyla kullanılabilir olduğunu kabul eder.

 

8. Üye Cosmotix Web Sitesinden faydalanmak amacıyla kullandığı kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlarda tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9. Üye, Cosmotix Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Cosmotix Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Cosmotix’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

11. Üye, önceden bildirilmeden Cosmotix Web Sitesi çalışma koşullarının değiştirilebileceğini, site kullanımının durdurulabileceğini, üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, indirim, kupon kodu vb. avantajların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Cosmotix hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kadınshop Web Sitesinin tasarımı, metin, görsel, html kodu ve diğer kodlamalar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Cosmotix’e aittir ve/veya Cosmotix tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

 

Üye, hiç bir koşul ve şartta Cosmotix’e ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Cosmotix’in yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Cosmotix’e ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

 

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Cosmotix’in karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Cosmotix işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Cosmotix’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

 

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Cosmotix’in takdirine bağlıdır ve tek taraflı Cosmotix Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır.

 

YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır. İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yetkilidir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR